Einsätze 2021 FF Langlingen
8/202118.09.2101:08**** *************** *** **********Technische Hilfe (Mensch in Not)
7/202113.08.2111:53*** ********* ** *********** ************* *********Technische Hilfe (Sonstige Technische Hilfe)
6/202109.07.2118:48*** ******** ********Technische Hilfe (Wetterschäden)
5/202105.07.2104:14*********** ** *********** *** **********Brand oder Explosion (Mittelbrand (2-3 C-Rohre))
4/202103.07.2120:05*** ** *********** *******Brand oder Explosion (Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät))
3/202107.06.2111:25***** ***** ********** **** *******Technische Hilfe (Mensch in Not)
2/202120.05.2119:55*** ******** *** **********Technische Hilfe (Lenzen)
1/202117.03.2119:18**** ************ *************Technische Hilfe (Mensch in Not)

Seite ausdrucken